logo logo

Potgietersrus Platinum Mine

Accounts enquiries callcentremogalakwena.Gov.Za 087 941 4664 electricity enquiries monkwedmogalakwena.Gov.Za 015 491 9668 licensing enquiries.